ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้เรียนรู้เทคนิคการว่ายน้ำที่ถูก้องและสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กและเยาวชนมักจะชักชวนกันไปเล่นน้ำ ตามห้วยหนอง คลอง บึง ทำให้เกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวในแต่ละปี เนื่องจากขาดทักษะการว่ายน้ำและวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน อันนำมาซึ่งความสูญเสีย

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะเปียกโดยชุมชน

อบต.สันทราย ได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ครงการแข่งขันกีฬาเปตองสันทรายคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191318 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์