ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้จัดโครงการจัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 3 จุด คือ พื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ, พื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ และพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านแหลวและหมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.สันทรายและเพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มผลผลิตในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบบสันทราย

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 116 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง


จำนวนผู้เยี่ยมชม 206192 คน    กำลังออนไลน์ 8 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์