ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(การจัดทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 116 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

อบต.สันทราย ได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191317 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์