ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

แผนการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

บริษัท เอไอเอส ได้จัดกิจกรรมโครงการอุ่นใจอาสา สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเพื่อน้อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย


จำนวนผู้เยี่ยมชม 206168 คน    กำลังออนไลน์ 2 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์