ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มสตรีตำบลสันทราย (การทำผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ อบต.สันทรายพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่องข้าวๆของชาวนา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มเกษตรกรตำบลสันทราย (การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “เพียงพอนำหน้า ชราสุขใจ สูงวัยอย่างแข็งแรง”


จำนวนผู้เยี่ยมชม 225733 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์