ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ช่วยระงับเหตุไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.สันทราย

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันทราย

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริษัท เอไอเอส ได้จัดกิจกรรมโครงการอุ่นใจอาสา สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเพื่อน้อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561


จำนวนผู้เยี่ยมชม 225735 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์