ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ต้นไม้ล้มขวางทาง

ต้นไม้ล้มขวางทาง บริเวณทางเข้าณาปนสถาน หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ทำให้การสัญจรลำบาก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมกับคณะพรงสงฆ์ และชาวบ้าน ร่วมกันตัดไม้และดึงลากให้พ้นทาง เพื่อเคลียร์เส้นทางสัญจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน

ซ่อมแซมถนน โดบใช้ยางมะตอย

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและพัฒนาวัดพระธาตุตอมจันทร์

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2559

โครงการอาสาจราจรเพื่อชุมชน

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561


จำนวนผู้เยี่ยมชม 217729 คน    กำลังออนไลน์ 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์