ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ "รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย"

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ "รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย" Chiangrai Emergency Respons Team : CERT ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

ช่วยเหลือประชาชนในพืั้นที่ทีได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอขงองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบุคลากรผู้ดูและระบบประปาหมู่บ้าน ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง


จำนวนผู้เยี่ยมชม 242178 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์