ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559

ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้มาให้ความรู้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2559

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมวันไหว้ครู ของ ศพด. อบต.สันทราย

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการสร้างจิตสำนึกช่วยกันป้องกันไฟป่า

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.สันทราย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ อบต.สันทรายพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


จำนวนผู้เยี่ยมชม 191309 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์