ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็เล็กและการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็เล็กและการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ วันที่29​ กันยายน​ 2563รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 4

แผนการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563


จำนวนผู้เยี่ยมชม 242166 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์