ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 6

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในช่วงวันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมบ้านแม่เฟือง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประจำปี 2560

แผนการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและพัฒนาวัดพระธาตุตอมจันทร์

กิจกรรมเดือนกันยายน 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

ซ่อมแซมถนน โดบใช้ยางมะตอย

กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน


จำนวนผู้เยี่ยมชม 262991 คน    กำลังออนไลน์ 8 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์