ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 151068 ครั้ง
วันนี้: 196 ครั้ง
เมื่อวาน: 370 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 2,682 ครั้ง
ต่อเดือน: 8,824 ครั้ง
ปีนี้: 142,048 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 14 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 442756 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนในพื้นที่ อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง

“โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้าและที่สำหรับรองแก้ว”

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มผลผลิตในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและพัฒนาวัดพระธาตุตอมจันทร์

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 5

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์