ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 150756 ครั้ง
วันนี้: 92 ครั้ง
เมื่อวาน: 370 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 2,578 ครั้ง
ต่อเดือน: 8,720 ครั้ง
ปีนี้: 141,944 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 16 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 442631 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน (ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2563

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย ประจำปี 2560 "อบต.สันทราย ฟุตบอลแคมป์ ครั้งที่ 2"

กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน

พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและพัฒนาวัดพระธาตุตอมจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 17.30 น. ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

การรณรงค์การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการล้างทำความสะอาดตลาด อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์