ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 150708 ครั้ง
วันนี้: 76 ครั้ง
เมื่อวาน: 370 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 2,562 ครั้ง
ต่อเดือน: 8,704 ครั้ง
ปีนี้: 141,928 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 15 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 442615 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการจ้างงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจ้างงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ก.ค. 64 ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 1,000 หลังคาเรือน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สันทราย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครงการรวมพลังประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”)

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ อบต.สันทราย

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์