ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 151047 ครั้ง
วันนี้: 189 ครั้ง
เมื่อวาน: 370 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 2,675 ครั้ง
ต่อเดือน: 8,817 ครั้ง
ปีนี้: 142,041 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 12 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 442749 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ วัดบ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไปและสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีระหว่างชุมชนกับองค์กร

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ

กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

ครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มเกษตรกรตำบลสันทราย (การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง)

พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์