ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ 2561

โพสเมื่อ 26/06/2019 เวลา 11:22:25 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 2563 ที่ 12/2563

โพสเมื่อ 12/05/2020 เวลา 11:01:40 น.

 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่3)

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:43:31 น.

 
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:42:34 น.

 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563 เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 21/04/2020 เวลา 11:39:26 น.

 
คำแนะนำในการดูแลคุณภาพน้ำประปา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 15:14:47 น.

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชเียงราย เรื่อง แนวทางการใช้หน้ากากกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 15:03:54 น.

 
การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โพสเมื่อ 17/04/2020 เวลา 14:29:54 น.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 191315 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์