ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 11:53:56 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:41 น.

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:28 น.

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:05:17 น.

 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31 เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:01:19 น.

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:06:13 น.

 
การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้อง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 14:43:50 น.

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:35:14 น.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 225729 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์