ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

แจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล/เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:08 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ฉบับประชาชน

โพสเมื่อ 11/11/2020 เวลา 10:57:11 น.

 
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย)

โพสเมื่อ 20/10/2020 เวลา 09:57:45 น.

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 15:29:36 น.

 
แจ้งเตือนภัยโรคระบาดในข้าว(โรคไหมและโรคไหม้คอรวง)

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:49 น.

 
แจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล/เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:08 น.

 
ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 07/10/2020 เวลา 13:01:27 น.

 
ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการของ อบต.สันทราย ฉบับที่ 2

โพสเมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:05:49 น.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 242164 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์