ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

โพสเมื่อ 08/04/2020 เวลา 09:53:10 น.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)

โพสเมื่อ 07/04/2020 เวลา 14:58:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

โพสเมื่อ 07/04/2020 เวลา 11:18:37 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคก.วางท่อระบายน้ำ ม.5

โพสเมื่อ 03/04/2020 เวลา 11:29:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคก.ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3

โพสเมื่อ 03/04/2020 เวลา 11:28:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคก.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5

โพสเมื่อ 03/04/2020 เวลา 11:27:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินเพื่อขยายลานจอดรถบริเวณฌาปนสถานบ้านแหลว หมู่ที่ 6 บ้านแหลว

โพสเมื่อ 02/04/2020 เวลา 08:57:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสเมื่อ 13/03/2020 เวลา 09:44:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:28:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:24:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:22:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

โพสเมื่อ 06/02/2020 เวลา 15:19:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/01/2020 เวลา 13:34:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:23:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:22:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทรายประจำเดือน มกราคม 2563

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:21:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคก.ตีเส้นถนนจราจรา่สายหลักสายบ้านแหลว-บ้านศาลา

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:12:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อบต.สันทราย

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:10:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องช่าง

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 12:04:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.ม.2

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 11:58:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 11:57:12 น.

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ

โพสเมื่อ 03/01/2020 เวลา 09:42:57 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 25/12/2019 เวลา 15:21:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน ประกอบด้วยโต๊ะทำงานหน้า PVC จำนวน 1 ตัว ชุดโต๊ะเข้ามุม จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 18/12/2019 เวลา 14:05:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/12/2019 เวลา 14:02:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 18/12/2019 เวลา 13:50:52 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน รร.บ้านแหลว. ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสเมื่อ 04/12/2019 เวลา 11:08:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสเมื่อ 04/12/2019 เวลา 11:06:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสเมื่อ 04/12/2019 เวลา 11:05:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก อบต.สันทราย ประจำเดือน พ.ย. 52

โพสเมื่อ 04/11/2019 เวลา 15:34:55 น.


รายการข่าวทั้งหมด 125 รายการ : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 172908 คน    กำลังออนไลน์ 2 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์