ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:28:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน พ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:28:05 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน พ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:27:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่างรางระบายน้ำ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:22:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:21:08 น.

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่7 บ้านดง

โพสเมื่อ 26/10/2020 เวลา 15:06:30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) บริเวณซอย 4 หมู่ 7 บ้านดง

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 09:21:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:46:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานด้านช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:44:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงาน ณ ศพด.อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:43:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:42:15 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:35:34 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือนตุลาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:34:41 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือนตุลาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:34:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 24/09/2020 เวลา 13:32:06 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 21/09/2020 เวลา 11:42:57 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:45:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:45:27 น.

ประกาศการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:44:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:43:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:42:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:41:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง คก.ก่อสร้างฝายหินก่อและระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/09/2020 เวลา 16:40:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 16/09/2020 เวลา 13:35:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 8 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 16/09/2020 เวลา 13:32:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 16/09/2020 เวลา 13:29:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 16/09/2020 เวลา 13:28:34 น.


รายการข่าวทั้งหมด 192 รายการ : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 233759 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์