ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 20/01/2021 เวลา 09:22:42 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ม.9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 19/01/2021 เวลา 09:13:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 14/01/2021 เวลา 14:20:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:09:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:08:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทรายประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:08:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:03:17 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:03:24 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:02:55 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:02:19 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 21/12/2020 เวลา 14:30:21 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 21/12/2020 เวลา 14:29:45 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อาหารปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/11/2020 เวลา 15:21:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสเมื่อ 25/11/2020 เวลา 15:16:25 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ธันวาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/11/2020 เวลา 15:14:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:28:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน พ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:28:05 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน พ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:27:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่างรางระบายน้ำ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:22:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:21:08 น.

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่7 บ้านดง

โพสเมื่อ 26/10/2020 เวลา 15:06:30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) บริเวณซอย 4 หมู่ 7 บ้านดง

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 09:21:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:46:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานสำนักงาน อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:45:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานด้านช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:44:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงาน ณ ศพด.อบต.สันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:43:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏฺฺฺิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:42:15 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 09/10/2020 เวลา 08:35:34 น.


รายการข่าวทั้งหมด 207 รายการ : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 255062 คน    กำลังออนไลน์ 3 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์