ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ 2 บ้านจอมจันทร์

โพสเมื่อ 02/04/2021 เวลา 08:18:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-14 พ.ค. 2564

โพสเมื่อ 29/03/2021 เวลา 14:57:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ตั้งแต่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564

โพสเมื่อ 29/03/2021 เวลา 14:55:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 29/03/2021 เวลา 14:47:44 น.

ประกาศราคากลาง คก.ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คสล. ม.2 บ้านจอมจันทร์

โพสเมื่อ 23/03/2021 เวลา 14:42:40 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลว ตั้งแต่วันที่ มีนาคม. 2564

โพสเมื่อ 25/02/2021 เวลา 14:33:18 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อาหารปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/02/2021 เวลา 14:32:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือนมีนาคม 2564

โพสเมื่อ 25/02/2021 เวลา 14:31:07 น.

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สาธิตและฝึกทำถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 19/02/2021 เวลา 13:41:31 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 17/02/2021 เวลา 14:27:42 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 04/02/2021 เวลา 15:29:45 น.

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:47:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคก.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ม.8 บ้านโพธนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 01/02/2021 เวลา 14:36:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสเมื่อ 01/02/2021 เวลา 14:32:31 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อาหารปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 01/02/2021 เวลา 14:31:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสเมื่อ 01/02/2021 เวลา 14:31:14 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 20/01/2021 เวลา 09:22:42 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ม.9 บ้านนาล้อม

โพสเมื่อ 19/01/2021 เวลา 09:13:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 14/01/2021 เวลา 14:20:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:09:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแหลว ประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:08:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทรายประจำเดือน มกราคม 2564

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:08:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 12/01/2021 เวลา 11:03:17 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:03:24 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:02:55 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 28/12/2020 เวลา 15:02:19 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 21/12/2020 เวลา 14:30:21 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 21/12/2020 เวลา 14:29:45 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อาหารปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 25/11/2020 เวลา 15:21:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสเมื่อ 25/11/2020 เวลา 15:16:25 น.


รายการข่าวทั้งหมด 223 รายการ : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 277402 คน    กำลังออนไลน์ 8 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์