ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

สมาชิกสภานายขวัญชัย สุวรรณปัญญา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมบูรณ์ ปัญญาธิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมบัติ วังแสง
เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญส่ง สันทะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายพร จันทาพูน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายทรงเดช สุตินกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายสุนทร ปงกันมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕


นางสาวทิพย์วัลย์ เกเย็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายนรินทร์ จันปุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายสนั่น จี๋มะลิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายสมบูรณ์ คำหล้าทราย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘


นายศรีหมื่น ขันจันแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘


จำนวนผู้เยี่ยมชม 277403 คน    กำลังออนไลน์ 9 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์