ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย)

โพสเมื่อ 20/10/2020 เวลา 09:57:45 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 15:29:36 น.

แจ้งเตือนภัยโรคระบาดในข้าว(โรคไหมและโรคไหม้คอรวง)

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:49 น.

แจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล/เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:08 น.

ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 07/10/2020 เวลา 13:01:27 น.

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการของ อบต.สันทราย ฉบับที่ 2

โพสเมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:05:49 น.

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการของ อบต.สันทราย ฉบับที่ 1

โพสเมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:05:24 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:41 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:28 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:05:17 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31 เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:01:19 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:06:13 น.

การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้อง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 14:43:50 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:35:14 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 10:07:08 น.

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ

 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระ

โพสเมื่อ 10/08/2020 เวลา 09:39:54 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563

โพสเมื่อ 06/08/2020 เวลา 11:39:01 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ 04/08/2020 เวลา 14:04:22 น.

ประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของโรคไหม้และหนอนกระทู้ข่าวโพดลายจุดในข้าว

โพสเมื่อ 04/08/2020 เวลา 11:20:05 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30 เรื่อง ยกเลิกมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 14:15:59 น.

เผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 14:03:54 น.

ประชาสัมพันธ์ - ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563

โพสเมื่อ 24/07/2020 เวลา 10:07:31 น.

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสเมื่อ 20/07/2020 เวลา 13:12:30 น.

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

โพสเมื่อ 20/07/2020 เวลา 10:56:37 น.

ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสเมื่อ 14/07/2020 เวลา 14:15:21 น.

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 13/07/2020 เวลา 13:26:45 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563

โพสเมื่อ 08/07/2020 เวลา 10:37:32 น.

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไฟริฟอส

โพสเมื่อ 22/06/2020 เวลา 10:11:14 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

โพสเมื่อ 12/06/2020 เวลา 11:20:17 น.

แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โพสเมื่อ 12/06/2020 เวลา 11:18:52 น.


รายการข่าวทั้งหมด 126 รายการ : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 233792 คน    กำลังออนไลน์ 4 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์