ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง การจ่ายน้ำเป็นเวลา

โพสเมื่อ 09/04/2020 เวลา 10:27:32 น.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เรื่อง การปรับลดแรงดันน้ำและหยุดจ่ายน้ำบางช่วงเวลา

โพสเมื่อ 09/04/2020 เวลา 09:39:55 น.

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ 03/04/2020 เวลา 13:41:33 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 01/04/2020 เวลา 11:26:22 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่4/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 01/04/2020 เวลา 11:25:44 น.

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 01/04/2020 เวลา 11:24:41 น.

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รณรงค์สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ตามมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควัน และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ 01/04/2020 เวลา 11:23:28 น.

ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 05/03/2020 เวลา 11:04:00 น.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ PM 2.5

โพสเมื่อ 04/03/2020 เวลา 09:44:47 น.

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

โพสเมื่อ 04/03/2020 เวลา 09:41:55 น.

กาประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 25/02/2020 เวลา 11:20:44 น.

นัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ

โพสเมื่อ 18/02/2020 เวลา 09:48:57 น.

การป้องกันการเกิดไฟป่า

โพสเมื่อ 18/02/2020 เวลา 09:48:17 น.

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 27/01/2020 เวลา 14:10:13 น.

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โพสเมื่อ 08/01/2020 เวลา 11:53:56 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 04/10/2019 เวลา 09:16:44 น.

วัณโรค2

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:21:53 น.

วัณโรค1

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:20:28 น.

โรคไข้เลือดออก2

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:20:00 น.

โรคไข้เลือดออก1

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:19:32 น.

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:08:21 น.

วิธีรับมือ-ป้องกันไฟป่า หมอกควัน

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:05:31 น.

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:02:55 น.

วิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน

โพสเมื่อ 20/09/2019 เวลา 14:00:26 น.

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โพสเมื่อ 10/09/2019 เวลา 13:58:10 น.

ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน-3

โพสเมื่อ 26/08/2019 เวลา 14:07:41 น.

ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน-2

โพสเมื่อ 26/08/2019 เวลา 14:07:18 น.

ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน-1

โพสเมื่อ 26/08/2019 เวลา 14:06:07 น.

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสเมื่อ 14/08/2019 เวลา 14:50:51 น.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

โพสเมื่อ 05/08/2019 เวลา 15:14:53 น.


รายการข่าวทั้งหมด 86 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 173001 คน    กำลังออนไลน์ 42 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์