ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 19/02/2021 เวลา 10:38:04 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 19/02/2021 เวลา 10:38:02 น.

ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม

โพสเมื่อ 11/02/2021 เวลา 10:40:35 น.

มท. ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โพสเมื่อ 11/02/2021 เวลา 10:40:04 น.

ประกันสังคมย้ำ นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ กรณีว่างเนื่องจากเหตุสุดวินัยจากโรคโควิด-19

โพสเมื่อ 11/02/2021 เวลา 10:38:18 น.

ธอส. ออก 4 มาตรการช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ไดัรับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19

โพสเมื่อ 11/02/2021 เวลา 10:35:27 น.

เช็คเลย 3 กลุ่มรับสิทธิ "เราชนะ" รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19

โพสเมื่อ 11/02/2021 เวลา 10:31:53 น.

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด "90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

โพสเมื่อ 28/01/2021 เวลา 10:15:12 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

โพสเมื่อ 19/01/2021 เวลา 10:47:04 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564

โพสเมื่อ 19/01/2021 เวลา 10:46:47 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

โพสเมื่อ 19/01/2021 เวลา 10:46:33 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563

โพสเมื่อ 08/01/2021 เวลา 10:51:29 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563

โพสเมื่อ 08/01/2021 เวลา 10:51:13 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563

โพสเมื่อ 08/01/2021 เวลา 10:51:01 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563

โพสเมื่อ 08/12/2020 เวลา 10:45:36 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563

โพสเมื่อ 08/12/2020 เวลา 10:45:23 น.

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ฉบับประชาชน

โพสเมื่อ 11/11/2020 เวลา 10:57:11 น.

ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย)

โพสเมื่อ 20/10/2020 เวลา 09:57:45 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 15:29:36 น.

แจ้งเตือนภัยโรคระบาดในข้าว(โรคไหมและโรคไหม้คอรวง)

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:49 น.

แจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล/เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โพสเมื่อ 12/10/2020 เวลา 11:52:08 น.

ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

โพสเมื่อ 07/10/2020 เวลา 13:01:27 น.

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการของ อบต.สันทราย ฉบับที่ 2

โพสเมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:05:49 น.

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการของ อบต.สันทราย ฉบับที่ 1

โพสเมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:05:24 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:41 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

โพสเมื่อ 10/09/2020 เวลา 09:38:28 น.

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:05:17 น.

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31 เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ 27/08/2020 เวลา 10:01:19 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:06:13 น.

การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้อง

โพสเมื่อ 11/08/2020 เวลา 14:43:50 น.


รายการข่าวทั้งหมด 143 รายการ : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

จำนวนผู้เยี่ยมชม 262990 คน    กำลังออนไลน์ 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์