ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 150549 ครั้ง
วันนี้: 23 ครั้ง
เมื่อวาน: 370 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 2,509 ครั้ง
ต่อเดือน: 8,651 ครั้ง
ปีนี้: 141,875 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 11 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 442562 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอขงองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2559

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มผลผลิตในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมจัดเก็บขยะอันตราย

แผนการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์